Piorunochron jest produkowany w Austrii.
Odporność na oddziaływanie prądu wyładowań atmosferycznych: BET i ICMET (NFC 17-102: 2011)
Jakość wykorzystanych materiałów w głowicy: TÜV Austria
Firma Schirtec AG: ISO 9001:2008 i ISO 14001:2015.


 

Deklaracja zgodności dostawcy

(zgodna z normą PN ISO/IEC 17050-1)

Przedmiot deklaracji jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Numer dokumentu Tytuł Data wydania

NF C 17-102 // Ochrona odgromowa za pomocą głowicy z wczesną emisją lidera// Wrzesień 2011

UNE 21186 // Ochrona struktur, obiektów i przestrzeni Otwartych za pomocą piorunochronów z wczesną emisją lidera  // Czerwiec 1996, Marzec 2009

EN 50164-1 // Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym // Wrzesień 1999

IEC 60068-2- 52 //  Badania środowiskowe – Próby – Próba Kb: Mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu) // Luty 1996

SR EN ISO 6988 // Powłoki metalowe i inne nieorganiczne — Próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci.  // Marzec 1997

BS EN ISO 9001:2008 // Systemy zarządzania jakością. Wymagania // Listopad 2008

BS EN ISO 14001:2004 // Systemy zarządzania środowiskiem // Listopad 2004

ICMET Test Report // Badanie parametrów wymiarowych i No. 1966/6.12.2012 znakowania // Grudzień 2012

ICMET Test Report // Raport z testu uwarunkowań No. 139/11.12.2012 środowiskowych // Grudzień 2012

ICMET Test Report // Raport testu skuteczności piorunochronu No. 43637/10.01.2013 z wczesną emisją lidera // Styczeń 2013

BET Test Report // Raport z testu odporności na udary prądowe // Czerwiec 2004

BET/Schirtec 1-04- 07-13

Deklaracja zawiera Piorunochron produkcji austriackiej firmy Schirtec. Uniwersalna ochrona dla wszystkich obiektów. Produkt do stosowania w układach ochrony odgromowej obiektów i stref otwartych.