Głównym celem instalacji odgromowej jest ochrona budynków przed pożarem i ludzi przed porażeniem. Instalacja odgromowa może być wykonana metodą tradycyjną wieloma zwodami lub może być wykonana metodą nowoczesną za pomocą piorunochronu aktywnego. W Polsce najczęściej możemy spotkać się z tradycyjną instalacją odgromową. W Europie i na świecie stosowane są aktualnie obie metody; zarówno tradycyjna jak i aktywna w zależności, która akurat lepiej jest w stanie zabezpieczyć budynek.

 

Przegląd zewnętrznych systemów odgromowych:

 

1. Piorunochron aktywny (instalacja odgromowa aktywna)

 

Nowoczesny system odgromowy oparty jest na zastosowaniu piorunochronu aktywnego. Piorunochrony zapewniają jednopunktową ochronę dla dużych obszarów. Aktywacja urządzenia następuje w przypadku wzrostu ryzyka wystąpienia wyładowania elektrycznego w wyniku wzrostu natężenia pola elektrycznego w atmosferze.

 

Wysoka jakość wykonania urządzenia zapewnia przenoszenie najwyższych możliwych ładunków. Urządzenie wyposażono w generator jonowy i cewkę indukcyjną. Dodatkowo odznacza się ono wysoką impedancją ochronną. Generator umieszczono w specjalnej kapsule wykonanej z żywicy epoksydowej. W ten sposób jest on chroniony przed działaniem czynników zewnętrznych.

 

Akcelerator i elektrody zaprojektowano z myślą o możliwości oddziaływania na nie różnymi potencjałami. Dzięki temu elektrody pełnią rolę nie tylko dodatkowego źródła jonizacji, ale także akceleratora. Istnieje możliwość regulacji parametrów ochrony poprzez wybór liczby elektrod oraz impedancji generatora. Przewód uziemiający łączy głowicę z ziemią. Głowice są dostępne w 4 wersjach odpowiednich dla specyficznych wymagań miejsca instalacji.

 

2. Instalacja Odgromowa tradycyjna

 

Tradycyjny system odgromowy składa się ze zwodów, przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających oraz uziomu.

 

Zwody – to druty (ze stali nierdzewnej, miedzi lub stali ocynkowanej) rozprowadzone po całej powierzchni dachu. Ich zadaniem jest bezpośrednie przyjmowanie prądu pioruna. 
Przewody odprowadzające i uziemiające – to przewody idące od zwodów na dachu po zewnętrznych ścianach budynku, aż do przewodów uziemiających i uziomu w gruncie.

 

Uziomy – natomiast to metalowe elementy umieszczone w ziemi. Od strony montażu i estetyki największą wadą starych piorunochronów są zwoje zwodów i drutów, które ciągną się po całym dachu i zewnętrzu budynku. System ten wymaga dużej ilości czasu na montaż i obniża estetykę domu. Od strony bezpieczeństwa tradycyjny piorunochron posiada parę ostrzy odgromowych na dachu, mimo to miejsce uderzenie pioruna jest przypadkowe (poprzez dowolne, przypadkowe zagęszczenie jonów powietrza) niekoniecznie nad dachem domu.