Prawidłowo wykonana instalacja odgromowa z pewnością ochroni obiekt przed pożarem i innymi zagrożeniami mechanicznymi mogącymi powstać w wyniku uderzenia pioruna.

Wykonanie instalacji odgromowej można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje wykonanie podziemnej części instalacji, drugi – wykonanie części napowietrznej. Na pierwszy etap prac składa się wykonanie przewodów odprowadzających oraz uziomów. Aby uzyskać odpowiednią oporność uziomu wbija się w ziemię odpowiednią liczbę uziemiaczy a następnie łączy się je ze sobą. Druga część prac obejmuje rozprowadzenie instalacji po dachu, ścianach i połączenie jej z częścią podziemną, za pomocą złączy kontrolnych, które umożliwiają szybkie rozłączenie i pomiar instalacji. Przy wykonywaniu takiej instalacji wykorzystuje się istniejące elementy przewodzące budynku jako naturalne części urządzenia piorunochronne.

Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych pomiarów i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, którą stanowią: metryka urządzenia piorunochronnego oraz protokół pomiarów instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji uziomów, pomiar całości instalacji, pomiar ciągłości instalacji oraz schemat ogólny. Należy pamiętać również, że protokoły z pomiarów posiadają określony okres ważności i powinno się zlecać wykonanie pomiarów przed jego upływem. Wykonanie instalacji odgromowej można powierzyć jedynie doświadczonej firmie, która posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Tylko fachowe wykonawstwo gwarantuje nam odpowiednią jakość i gwarantuje poprawność działania instalacji.

Instalacje odgromowe muszą spełniać warunki odpowiedniej normy. Dobrze jest również sprawdzić jakie warunki gwarancji oferuje dany wykonawca. Instalację odgromową muszą posiadać obiekty użyteczności publicznej m. in.:szpitale, sanatoria, szkoły, przedszkola, kina, teatry, muzea, biblioteki, hale targowe i in. Szczegółowe kryteria stosowania ochrony odgromowej podane są w Polskiej Normie PN-86/E-05003/01 i 02.

Instalacje przeciwprzepięciowe (wewnętrzne instalacje odgromowe) to zabezpieczenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Dobrze wykonana instalacja odgromowa chroni obiekt przed skutkami uderzenia pioruna, jednak nie chroni ona bezpośrednio urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się wewnątrz budynku. Dotyczy to głównie urządzeń elektronicznych ( telewizor, magnetowid, zestaw do odbioru TV SAT, komputer, telefon) gdyż właśnie elektronika jest najbardziej narażona na skutki przepięć spowodowanych prądami piorunowymi. Wynikiem przepływu takiego prądu przez instalację elektryczną może być ich poważne uszkodzenie lub zupełne zniszczenie.

Do ochrony wewnętrznej urządzeń elektronicznych i elektrycznych stosuje się zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które chronią zarówno przed przepięciami atmosferycznymi jak i łączeniowymi.