Obowiązujące obecnie Polskie Normy nakazują wykonywanie instalacji odgromowych jedynie w budynkach użyteczności publicznej. Instalacja odgromowa w budynku jednorodzinnym nie jest obowiązkowa. Decyzja należy do inwestora. On sam bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego mienia, ale także zdrowia, a niekiedy nawet życia własnego i współdomowników.

Wielu inwestorów rezygnuje z wykonania instalacji odgromowej z oszczędności lub w obawie o estetykę elewacji czy szczelność pokrycia dachowego. Te obawy są jednak zupełnie nieuzasadnione. Nowoczesne elementy instalacji odgromowej produkowane ze stali nierdzewnej lub miedzi pozwalają tak wykonać instalację odgromową i wkomponować ją w elewację, by była zabezpieczeniem nie tylko skutecznym, ale i nie szpecącym budynku.

Piorunochron, odgromnik urządzenie chroniące budowlę przed bezpośrednim uderzeniem pioruna przez odprowadzenie do ziemi wyładowania o natężeniu kilkunastu tysięcy amperów. Najprostszy piorunochron to zaostrzony metalowy pręt, ustawiony pionowo w najwyższym punkcie zabezpieczanego obiektu, połączony z ziemią przewodem o znacznym przekroju poprzecznym (co najmniej 50 mm kw.).