Aktywacja urządzenia następuje w przypadku wzrostu ryzyka wystąpienia wyładowania elektrycznego w wyniku wzrostu natężenia pola elektrycznego w atmosferze.

Wysoka jakość wykonania piorunochronu zapewnia przenoszenie najwyższych możliwych ładunków. Urządzenie wyposażono w generator jonowy i cewkę indukcyjną. Dodatkowo odznacza się ono wysoką impedancją ochronną.

Generator umieszczono w specjalnej kapsule wykonanej z żywicy epoksydowej. W ten sposób jest on chroniony przed działaniem czynników zewnętrznych. Akcelerator i elektrody zaprojektowano z myślą o możliwości oddziaływania na nie różnymi potencjałami. Dzięki temu elektrody pełnią rolę nie tylko dodatkowego źródła jonizacji, ale także akceleratora.

Istnieje możliwość regulacji parametrów ochrony poprzez wybór liczby elektrod oraz impedancji generatora. Przewód uziemiający łączy głowicę z ziemią.

Piorunochron nie ściąga wszystkich piorunów z okolicy. W wypadku uderzenia pioruna w chroniony obiekt piorunochron przechwytuje szybciej piorun. Piorunochron działa jak wzmacniacz streamera.