Każdy obiekt, który ma zostać wyposażony w instalację odgromową powinien zostać sklasyfikowany pod względem stopnia zagrożenia pożarowego. Aby zaliczyć budynek do konkretnej kategorii pożarowej ocenia się kilka podstawowych czynników. Bierze się pod uwagę przeznaczenie obiektu – czy jest to obiekt mieszkalny, przemysłowy czy np. skład materiałów łatwopalnych. Oceniane są również: konstrukcja ścian (drewno, mur, konstrukcja stalowa, płyta warstwowa itd.), konstrukcja dachu (drewno, stal, beton itd.) oraz rodzaj pokrycia dachu – blacha, papa, gont, dachówka. 

Dokonanie oceny pożarowej budynku jest potrzebne do tego by określić zarówno wartość dopuszczalnej oporności uziomów jak i gęstość przewodów odprowadzających oraz długość osprzętu. Na określenie dopuszczalnej rezystancji uziomów ma wpływ również rodzaj gleby. Jeśli jest to teren kamienisto-skalny dopuszczalna wartość wynosi 40Ω, a dla pozostałych 20Ω. Klasyfikacja ta nie dotyczy obiektów zaliczonych do kategorii wybuchowych w których maksymalna wartość oporności dla uziomów wynosi 7Ω.