Badania okresowe instalacji odgromowej to czynności niezbędne i mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu powodującym zagrożenie dla dalszego bezpiecznego użytkowania.

 

Całościowa usługa kontroli istniejącej instalacji odgromowych zawiera

  • Kontrolę zwojów poziomych i pionowych uziomów bednarki, lub innego rodzaju uziemienia
  • Przewodności całej instalacji odgromowej rezystancji ( oporności) kontroli uziemienia
  • Smarowanie złączek uziomów
  • Wystawienie protokołu kontrolnego

Badania powinny być wykonywane raz w roku. Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu kontroli.

 

QUANTEX
Koźmice Wielkie 853
32-020 Wieliczka
Polska

>>>

elektroinstalacje@quantex.pl
+48 660 542 683
Od 7:00 Do 17:00