Badania okresowe instalacji odgromowej to czynności niezbędne i mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu powodującym zagrożenie dla dalszego bezpiecznego użytkowania.

 

Całościowa usługa kontroli istniejącej instalacji odgromowych zawiera

  • kontrolę zwojów poziomych i pionowych uziomów bednarki, lub innego rodzaju uziemienia
  • Przewodności całej instalacji odgromowej rezystancji ( oporności) kontroli uziemienia
  • Smarowanie złączek uziomów
  • Wystawienie protokołu kontrolnego

Badania powinny być wykonywane raz w roku. Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu kontroli.

 

QUANTEX – IDENCOM
Aywasa 4A
32-020 Wieliczka
Polska

>>>

biuro@quantex.pl
+48 12 376 5288
Od 9:00 Do 16:00