Montaż głowicy jest prosty i bardzo szybki. Piorunochron zostaje montowany na najwyższym punkcie obiektu i roztacza parasol ochronny nie tylko nad zabezpieczanym obiektem, ale również nad wszystkim co jest w zasięgu promienia ochrony. Promień ochrony zależy od wybranego modelu i sięga do 80 metrów.

 

Jedynym widocznym elementem jest estetyczna głowica i maszt na którym osadzona jest głowica (przymocowany zazwyczaj do komina). Maszt musi wystawać min. 2m powyżej najwyższego punktu budynku aby promień ochrony był wystarczająco duży. Strefa ochronna głowicy ma kształt „kopuły”. W celu zapewnienia skutecznej ochrony wszystkie elementy budynku (również anteny) musza znajdować się w jej wnętrzu.

 

Piorunochron może być montowany na nowo budowanych budynkach lub na już istniejących budynkach. Doposażenie istniejącego budynku w instalacje odgromowa poprzez głowicę jest łatwiejsze niż przez tradycyjny system odgromowy.

 

Decydując się na instalacje ochrony odgromowej z piorunochronem aktywnym unikamy rozprowadzania sieci drutów po całym dachu, unikając w ten sposób uszkodzenia dachówki.

 

Piorunochron wymaga tylko jednego zwodu odprowadzającego, dzięki czemu czas montażu całej instalacji skraca się – a to sprawia, że koszt wykonania instalacji często jest niższy niż klasyczne rozwiązania. Do tego celu stosujemy drut odgromowy z stali nierdzewnej 10mm, miedzi 10mm lub aluminium 10mm. Przewód uziemiający prowadzimy do uziomu. Zalecany jest uziom szpilkowy montowany bez rozkopywania terenu wokół domu.

 

Krótka droga przepływu prądu pioruna pomiędzy głowicą i ziemią minimalizuje zagrożenie pożarowe oraz indukowanie się niebezpiecznych napięć w przewodach elektrycznych, mogących prowadzić do porażenia ludzi.

 

Licznik wyładowań, który daje możliwość na bieżąco prostej kontroli funkcjonalności całego systemu. Oprócz licznika wyładowań do kontroli funkcjonalności systemu używamy testera.

 

Instrukcja Montażu: