Program oceny ryzyka trawienia pioruna

Aby ocenić ryzyko wyładowania atmosferycznego na danym obiekcie
najłatwiej użyć nasz program który wylicza automatycznie potrzebny poziom ochrony.

Program do oceny ryzyka

Poniżej znajdziecie Państwo instrukcje/tłumaczenie naszego programu.