• Baza Wiedzy
  • 3 Inne
  • Ochronniki przeciwprzepięciowe dzieli się na trzy podstawowe klasy: I, II, III (odpowiednio B, C, D)

 

  • Klasie I ograniczniki stosuje się w miejscach gdzie doprowadzane są przewody sieci elektroenergetycznej np. złącza.
  • Klasa II – ograniczniki stosuje się w rozgałęzieniach instalacji w obiekcie np. w tablicach rozdzielczych.
  • Klasa III – tu ograniczniki stosuje się w puszkach, gniazdach bądź w urządzeniach.

Istnieje jeszcze klasa A w której ograniczniki stosuje się w niskonapięciowych, napowietrznych sieciach elektroenergetycznych.

Podobnie jak w przypadku zewnętrznych instalacji odgromowych, także instalacje wewnętrzne przeciwprzepięciowe powinny być wykonywane przez firmy specjalistyczne z odpowiednimi uprawnieniami (zgodnie z Polską Normą PN-93/E-05009/443). O ile bowiem wykonanie kompletnej instalacji odgromowej nie jest stosunkowo trudne, to w przypadku instalacji przeciwprzepięciowej trzeba wziąć po uwagę bardzo wiele czynników mających wpływ na dobór rodzaju zabezpieczeń
(np. informacje o instalacji elektrycznej, odległości odbiorników od tablic zasilających, odporność urządzeń na udary, rozmieszczenie urządzeń w obiekcie itp.). Należy pamiętać, że to właśnie dzięki odpowiedniemu doborowi ochrony i prawidłowości wykonania instalacji możemy uzyskać efektywność ochrony na poziomie 98 %.