„Prawdopodobieństwo trafienia przez piorun jest 4 razy wyższe niż wygranie miliona w lotka!”

Koszty instalacji odgromowej i instalacji przepięciowej są minimalne w porównaniu do kosztów, które mogą powstać przez uderzenie pioruna.

Ryzyko bez Instalacji Odgromowej

 • Pożary
 • Uszkodzenia budynku
 • Uszkodzenia instalacji elektrycznej
 • Zniszczenia urządzeń elektronicznych
 • Zagrożenie życia

Korzyści Instalacji Odgromowej

 • Bezpieczeństwo
  • Mienia
  • Zdrowia
  • A niekiedy nawet życia
 • Unikanie strat materialnych
 • Zniżki ubezpieczeniowe

 

Analizy meteorologiczne pokazują, że najbardziej zagrożone wyładowaniami atmosferycznymi rejony w Polsce to Górnośląski Okręg Przemysłowy i Kraków.

Instalacje odgromowe to ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Rozróżniamy dwa typy instalacji odgromowych.

Pierwszą z nich – zewnętrzną instalację odgromową – tworzy siatka tzw. zwodów poziomych i pionowych wraz z przewodami odprowadzającymi do ziemi i uziemiaczami, której zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.

Druga to wewnętrzna instalacja odgromowa, którą stanowi instalacja przeciwprzepięciowa wraz z szyną ekwipotencjalną (wyrównującą potencjały pomiędzy poszczególnymi instalacjami domowymi np. wodociąg, gazociąg). Zadaniem takiej instalacji jest ograniczenie poziomu przepięć występujących w instalacji i dochodzących do odbiorników.

Współcześnie budowane i remontowane budynki zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej powinny być wyposażone w obydwa typy instalacji.