I / II / III / IV

Stopień ochrony zależy od wielu faktorów np. czy w obiekcie znajdują się ludzie, czy jest zagrożony wybuchem, z jakiego materiału zbudowany jest dach. Im bardziej jest kosztowny obiekt tym stopień ochrony jest niższy np. dom jednorodzinny z dachem metalowym zliczony jest pod stopień ochrony 1, a stojący luźno maszt telefoniczny jest zaliczany pod stopień 4. Stopień ochrony można wyliczyć na naszym programie kalkulacyjnym oceny ryzyka wyładowania atmosferycznego.

h

Wysokość montażu, im wyżej montowany jest Piorunochron tym większy jest promień
obszaru ochrony

Rp(m)

Promień obszaru ochrony, radzimy Piorunochron montować na wysokości od 5 do 6
metrów bo wtedy mamy największy promień ochrony obiektu

Wyliczenie poziomu ochrony

Przykład1.   S-A:
Dom jednorodzinny poziom ochrony 1

Piorunochron S-A jest montowany na wys. 4m promień ochrony musi na podstawie normy NFC 14-102 wynosić 63m z tym ze nasz rzeczywisty promień ochrony jest większy wynika to z naszych testów praktycznych.

 

Przykład 2.   S-A:
Hala produkcyjna 150m x 50m poziom ochrony 1

Tutaj montujemy dwa Piorunochrony S-A na wys. 6m. Promienie te przecinają się i dają pełną ochronę dla całej hali. Wg. normy NFC 17-102 promień wynosi 79m z tym ze nasze testy praktyczne wykazują ze nasz osiągnięty promień ochrony jest większy.


  • Promień ochrony R Piorunochronu związany jest z
    • wartością wyprzedzenia czasowego ΔT*,
    • poziomami ochrony I, II, III, IV oraz
    • wysokością h Piorunochronu.
  • Wartość wysokości H jest równa rożnicy wysokości pomiędzy ostrzem głowicy i najwyższym punktem obiektu chronionego, minimalnie 2 m. 

Tabela promienia ochrony

Legenda:

h:Wysokość montażu
I/II/III/IV:Poziom ochrony
Rp(m):Promień ochrony w metrach
5
6
Zalecana wys. montażu